Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2014

6186 e152 500
Reposted fromerial erial viasamozatrucie samozatrucie
lunaticc
lubię jesień… jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
lunaticc
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
lunaticc
1032 48ee
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
lunaticc
Paliłam kolejnego papierosa, pusto patrząc w niebo. Wibracja w telefonie nieustannie dawała o sobie znać. Mimo to nie miałam w tamtej chwili ochoty na przechadzkę po osiedlowych zakamarkach. Opuszkami palców starannie zgarniałam z poręczy balkonu popiół, który co jakiś czas spadał z palącego się papierosa. Wzięłam głęboki oddech, chcąc na chwilę wstrzymać wszystkie otaczające myśli. I wtedy w moich oczach ukazała się świetlista gwiazda na lekko pochmurnym niebie. Była sama, zupełnie jak ja. Spokojna i opanowana, delikatnie błyszczała tworząc idealną atmosferę na ten wieczór. Uśmiechała się w moją stronę i czułam, jakby szeptała 'nie martw się, wszystko się kiedyś ułoży'.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
lunaticc
9926 1484

November 03 2014

lunaticc
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije.
Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie

October 15 2014

lunaticc
0743 fae2
Reposted fromobsessive obsessive viadotkliwie dotkliwie
lunaticc
0743 fae2
Reposted fromobsessive obsessive viadotkliwie dotkliwie

October 12 2014

4778 f00a
Reposted fromPoooly Poooly viaohshit ohshit
4778 f00a
Reposted fromPoooly Poooly viaohshit ohshit

October 09 2014

lunaticc
4011 9b8e
Reposted fromzupson zupson
lunaticc
4011 9b8e
Reposted fromzupson zupson
lunaticc
4011 9b8e
Reposted fromzupson zupson

October 04 2014

lunaticc
5689 d63a
Reposted fromtwice twice viamefir mefir

October 01 2014

lunaticc
9996 f8f5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
lunaticc
BUDZĘ SIĘ Z MYŚLĄ BY SIĘ POŁOŻYĆ
— Bisz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamdjg mdjg
lunaticc
3898 5c01
Reposted fromcalifornia-love california-love viamdjg mdjg

September 30 2014

lunaticc
3608 3b96
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadieeine dieeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl